PODMIENKY PRENÁJMU

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

 • Predloženie týchto dokladov: Vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo pas
 • Vodičský preukaz viac ako 1 rok
 • Minimálny vek šoféra 19 rokov
 • Podpísanie zmluvy na mieste
 • Cena za prenájom sa platí na mieste
 • Vratná kaucia 200€
 • Minimálna doba prenájmu: 2 dni
 • V prípade zrušenia už prebiehajúceho prenájmu sa účtuje storno poplatok v celkovej výške nájmu.
autopozicovna poprad

ČO JE V CENE PRENÁJMU ?

 • Slovenská diaľničná známka
 • Pristavenie auta na tieto lokality: Letisko Poprad, Autobusová stanica Poprad, Hotel Satel Poprad, Svit
 • Spoplatnené pristavenie auta na lokality: Kežmarok, Velká Lomnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Vysoké Tatry.
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havaríjne poistenie
 • Povinná výbava
 • Dohodnuté vozidlo

AKO SI PRENAJAŤ AUTO ?

Dohodnite si rezerváciu na čísle 0907 311 206

POVINNOSTI NÁJOMCU

 • Nájomca plne zodpovedá za prenajaté vozidlo
 • Nájomca je povinný dodržiavať vyhlášku o cestnej premávke
 • Nájomca nieje oprávnený realizovať akýkoľvek oprávarenský a iný zásah do vozidla bez súhlasi prenajímateľa. Za akýkoľvek zistený zásah má prenajímateľ právo požadovať odškodnenie do výšky 6000€.
 • Nájomca je povinný vyhnúť sa akémukoľvek poškodeniu alebo zničeniu vozidla a používať všetky bezpečnostné zariadenia, ktorými je auto vybavené  proti odcudzeniu.
 • Ak je nájomcom spôsobená havaríjna udalosť, je nájomca povinný uhradiť všetky škody prenajímateľovi, ktoré poistovňa nepreplatí.
 • Ak nájomca stratí kľúče od vozidla, je povinný za vzniknutú škodu zaplatiť sumu 186€.